رضا زارعی

رضا زارعی

رضا زارعی

Posts

 • ارابه تاریخ

  #ارابه‌_تاریخ #جد دنیا بجز یک روز از حیث بقا نیست پس بُردِ یک روزه ملاک...
 • مگرادم

  رز: #چه_میخواهد؟ چاپ شده در کتاب پایه خنده @@@ مگر آدم از این دنیا بجز...
 • چه کسی گفته

  چه کسی گفته که ما محکومیم؟ چه کسی گفته قضا اندوه است؟ چه کسی گفته...
 • طنز مفسدین

  رز: الا ای مفسدینی که خمارید! خدایی هر کجا پا می گذارید در آن حد...
 • جوانه

  #جوانه🌱 این چه تحقیر ‌رقّت انگیزی ست؟ معدن زر میان خون و لجن مانده حیران...
 • هرمنوتیک

  رز: هرمنوتیک ======================= هرچند که خوانده ای مرا سفسطه گر پیغمبر یک اُمّت از راه...