روح انگیز حیدری چالشتری

روح انگیز حیدری چالشتری

روح انگیز حیدری چالشتری

Posts

 • شعر سه گانی

  #سه_گانی: روستایی ام گم نمی شود تا از ضمیرم لهجه ی برف #روح_انگیز_حیدری_چالشتری Author: روح...
 • شعر سه گانی

  #سه_گانی: ببین که نام خدا حرف اول قلم ست “بخوان به نام گل سرخ …”...
 • شعر سه گانی

  #سه_گانی: دچار داغ شدیم قفس به جا ماندست شقایق از تو همین یک نفس به...
 • شعر سه گانی

  #سه_گانی: آب حیات و جام جم مادر بر روی قلبم می نویسم باز “سلطان غم...
 • شعر سه گانی

  #سه_گانی: به مهر در دل آیینه ها زده ست قدم پدر نگو ” استاد” به...
 • شعر سه گانی

  #سه_گانی: تنها شدن تنها در قلب این آیینه دلچسب است اینجا شلوغی مانع کسب است...