رویا اسدالهی

رویا اسدالهی

رویا اسدالهی

Posts

 • حفاظت شده: چند سال پیرتر شدم

  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
 • یک غزل

  رزمهربون: غزل مي شود يك لحظه بنشينم كنارت خوب من اين چنين مشتاق و زار...
 • امروز

  رزمهربون: امروز بيشتر از هر روز ديگر خودم را دوست دارم از پشت پنجره خيره...
 • دستهای مادرم

  هر شب دستهای مادرم را کنده کاری می کنم روی قصه ای که یک سر...
 • پرده ها

  قبل از اينكه پرده ها را كنار بكشم ، يك دور دست را بغل ميكنم...