رضوانه سخنگو

رضوانه سخنگو

رضوانه سخنگو

Posts

 • میش

  #سه_گانی سَر به پیش بوده ام ؛ گُرگ بوده در کَمینِ من ؛ میش بوده...
 • سه گانی(بغض)

  Rezvane Sokhangoo: #سه_گانی بغض کردم تا خود تهران ؛ بی تو فهمیدم ؛ عشق یعنی:...
 • میله

  Rezvane Sokhangoo: #سه_گانی عشق یا که حیله است ؟ زندگی به کام هر پرنده ی...
 • تو دستم بگیر

  تو دستم بگیر نگیری ، تلف میشوم خدا، آدمم ، ناخلف میشوم Author: رضوانه سخنگو