حسین محمدیان

حسین محمدیان

حسین محمدیان

Posts

 • سپید سه گانی( سیلاب)

  #سپیدسه‌گانی : نابلد بود انگار! به چشمها زد، سیلاب. #حسین_محمدیان Author: حسین محمدیان
 • شعر سپید ( سیل )

  💦 ” سیل ” از صافیِ جنگل رد نشد، آبی که گل آلود بود. پایین...
 • گنجشکها

  حسین محمدیان شاعر: 💦 جیغ می کشد سوزِ… بر کنکره ی امن گنجشک ها می...
 • سه گانی سپید

  حسین محمدیان شاعر: 💦 #سپیدسه‌گانی : دم باران گرم، اما از دم تو آغاز می‌شود...
 • سیل

  💦 ” سیل ” از صافیِ جنگل رد نشد، آبی که گل آلود بود. پایین...
 • لب هایم

  💦 #سپیدسه‌گانی : لب هایم، پیر نخواهد شد! بوسیده ای آنها را #حسین_محمدیان Author: حسین...
 • ساغر

  حسین محمدیان شاعر: 💦 ساغرِ ساقی امشب، یک خط بیشتر دارد: خط ِچشم هایش #حسین_محمدیان...
 • سپید سه گانی

  💦 #سپیدسه‌گانی : منتظر کسی نیستم‌. پنجره ام، تابلویِ دلتنگی ست. #حسین_محمدیان Author: حسین محمدیان
 • پرنده های آویخته

  💦 بر برگ، و بر درختانِ این شهر قسم که آویخته بود؛ بر شاخه هایشان،...
 • سایش ِ انتظار

  💦 لمس کن مرا… سایش ِ انتظار آیینه ام کرده #حسین_محمدیان ۹۷/۰۷/۱۰ @vagoyehayetanhayiman @hoseinmohammadiyan_3 Author:...