حسین محمدی فرد

حسین محمدی فرد

حسین محمدی فرد

Posts

 • غزل

  تا با منی دنیا به کام ماست لیلا جان دنیای درد آلوده هم زیباست لیلا...
 • سه لَختی

  #شعر_سه_لختی با خودش گفت : خیلی اُستادی! پدری کرده پرورش دادی پهلوان پنبه های فولادی...
 • مام آزاده

  مامِ آزاده ی خزر بر دوش رَنجبانوی خسته و خاموش شانه ات سبزِ آسمانجنگل لارَک...
 • غزل

  این شهر ننگستان سنگستان جادوهاست یا بتسرای غول های زشت و بدخوهاست؟ یا مرگصحرایی که...
 • شعر: غمگسار

  حسین محمدی فرد: با من هنوز از درد می گویی و غمساری اهل کدامین کوی...
 • شعر سه لَختی

  #شعر_سه_لَختی : تقدیر این بود از روز اول انگار بین ما دو تن، دیوار چین...
 • از من چه می دانی؟

  از من چه می دانی،؟ مرا در شعر می خوانی از من چه می دانی؟...
 • خلسه

  حسین محمدی فرد: با من هنوز از درد می گویی و غمساری اهل کدامین کوی...
 • غزل

  وقتی پدر می داد راحت جان کجا بودید؟ از زخم ترکش های سر گردان کجا...