مسعود اویسی

مسعود اویسی

مسعود اویسی

Posts

 • امشب

  مسعود اویسی شاعر: هر چه دارد در توان امشب مهیّا کرده است خاطراتش را درونِ...
 • پدر

  مسعود اویسی شاعر: آتش به جانم می زند فریادِ پر دردِ پدر وقتی که می...
 • آب برد

  مسعود اویسی شاعر: کشورِ زیبای من را ذرّه ذرّه آب برد عدّه ای بیگانه را...
 • مسعود اویسی شاعر: خوشحال و شاد بودن تنها دعای من بود وقتی که سرزمینم با...
 • بی‌ پلاک

  مسعود اویسی شاعر: از آب گذشته و حالا چه پاک شده ای عذاب گذشته و...
 • جوراب دارم

  مسعود اویسی شاعر: جوراب دارم، نانو، نخی؛ یه دونه از من می خری؟! ماساژورِ برقی...
 • پشت قاب پنجره

  مسعود اویسی شاعر: پشتِ قابِ پنجره آلاله ای گریانِ توست آرزویش دیدنِ گل چهره ی...
 • خانه را

  مسعود اویسی شاعر: خانه را آماده ی فردای بهتر می کنم با خریدِ سبزه ای...
 • از دل کوه

  از دلِ كوهِ بلند و آسمان آساي غم چون تنِ رودِ صبوري مي توان آسان...
 • نگاه خسته

  مسعود اویسی شاعر: نگاهِ خسته ي مرا به كهكشانِ خود ببر شبيهِ يك پرنده اي...