حسین محمدیان

حسین محمدیان

حسین محمدیان

Posts

  • سه گانی ( چشمِ هوو )

    💦 #سه_گانی‌ : شیشه‌ی پنجره هم دل داده‌‌ست به تویی که نفست خورده به او...
  • سپید سه گانی

    💦 #سپیدسه_گانی : مومیایی نکنید سرگذشتم را! من مرد ِ بی خاطره ام. #حسین_محمدیان ۹۴/۰۹/۰۶...
  • شعر سپید ( شب ِ بی ماه )

    💦 شیون که از سرچین بام ها افتاد؛ تازه مرگ چهره عیان کرده بود در...