لیلا پورحسین

لیلا پورحسین

لیلا پورحسین

Posts

  • سه گانی ها

    #سه_گانی خورشید در آسمان این شهر، گویی که هزار سال مرده؛ من ماندم و عشق...
  • مجموعه سه گانی

    🌹لیلاپورحسین 🌹: #سه_گانی خورشید در آسمان این شهر، گویی که هزار سال مرده؛ من ماندم...
  • پرستو

    وقت پرواز، پرستو می‌گفت: عشق از دایره‌ی عقل جداست؛ مرگ، بازیچه‌ی مردان خداست. #لیلا_پورحسین Author:...