سعید فلاحی

سعید فلاحی

سعید فلاحی

Posts

 • طلوع

  💢 # طلوع: طلوع کن قندیل روح ام را هیچ آفتابی آب نمی کند الا...
 • سر

  💢 #سر: سر بر باد داد حلاج انالحق گویان در مسیر عشق همچو سر به...
 • پرنده

  💢 #پرنده: در من پرنده ای است که پروازش تا کرانه های دور دست از...
 • دلگرم به آمدنت

  💠 دلگرم به آمدنت: آفتابی شو در این سرمای فراق حوصله تنهایی ام سَر رفته...
 • آغوش تو دریاست

  💠 آغوش تو دریاست: در نگاهم آغوش تو دریاست و موجهایش، موهایت که من دل...
 • همت آمدنت

  💠 همت آمدنت: کمر بسته ام به همت آمدنت دلتنگی های بسیار را سعید فلاحی...
 • قابِ خیال

  💠 قابِ خیالت: نیستی تا به آغوش بگیرمت اما خیالت قاب شده بر دیوار ذهنم...
 • مقید به آمدن

  💠 مقید به آمدن: در نهادِ کدامین حادثه قیدت کنم؟ تا تو، مقید به فعل...
 • رفتن تو….

  رفتن تو اتفاق بزرگی است فاجعه ای بی پایان مثل خشکسالی های ایران مثل سوء...
 • جوانه ی عشق..

  تو دختر پاک اردیبهشت من پسر سبز پاییز تو دانه ی ناشکفته من باران ناچکیده...