آصف مشیری

آصف مشیری

آصف مشیری

Posts

  • شهر

    ●▬▬๑۩۩๑آصف مشیری๑۩۩๑▬▬●: سکوت میکنی شهر سر به دامان می گیرد بی که غروبِ جمعه باشد...
  • ساحت

    سلام، چشم سیاهت به قاب ادینه نشسته منتظر اتفاق ادینه ز کوی و برزن تان...
  • هی ستاره می چکد .‌‌..

    دختری با ساز خود قصدِ ترنم کرده است باز هم حوا در این شب میلِ...