احمد نعیم

احمد نعیم

احمد نعیم

Posts

  • ارتش

    فداکار و قهار و زحمت کش است برای وطن دُرّ با ارزش است به گاه...
  • شعر:ماه هاشم

    Ahmad naeimi omid: پُر شده از بوی عطرش خانه ی ام البنین می زند خنده...