علاالدین احمدی

علاالدین احمدی

علاالدین احمدی

Posts

 • باید چگونه باشم

  ماندم چگونه باشم اهل دل و رفاقت یا بی خیال دوستی دریایی از شقاوت گر...
 • ماندم چگونه باشم

  ماندم چگونه باشم اهل دل و رفاقت یا بی خیال دوستی دریایی از شقاوت گر...
 • زبان ناب شعر

  من با زبان ناب شعر بارها ز مشکل گفته ام هرگز نکردم ادعا زیبا و...
 • خیال نکن که جان جانان تویی

  خیال نکن که جان جانان شدی واسه شبام تو ماه تابان شدی اون زمونا گذشت...
 • وقتیکه بد بیاری

  وقتی میون سینه غمی نهفته داری رولبای تکیدت حرف نگفته داری وقتیکه از آسمون بلا...
 • لحظه های عاشقی

  کار دلم گشته دگر عاشقی باغ دلم پر شده از رازقی برده مرا عشق به...
 • چراو

  چرا؟ چرا دنیامون پر از دو رنگیه دلامون عین یه کوه سنگیه نداریم عشق و...
 • مکر و فریب

  بسکه دروغ شنیدم با خود شدم غریبه تازه به این رسیدم که زندگی فریبه هر...
 • وقتی که بچه بودم

  یه عمر همش دویدم یه روز خوش ندیم تنم همیشه سرده دلم اسیر درده دنیا...
 • به یاد مادرم

  اونکه برام همیشه بال و پر بود نسیم تازه و بوی سحر بود عین فرشته...