دسته: شعر نو

سربازان ۰

سربازان

Rahman moulayi: به گل یخ قسم تمام سربازانی که به سرخ رفته اند روزی با سیگارهای تا نصفه باز خواهند...

شعر : دل زخم ها- شاعر: حبیب اله بهرامی ۰

شعر : دل زخم ها- شاعر: حبیب اله بهرامی

از دل زخم های خرمشهر می آیم زخم های عاشق و پرپر گشته که نخل های نگاهم را در کارون...

مادر ۱

مادر

رحمان مولایی: مادر کنار پنجره تابید گلدان را ماه آمد و در گوشه ای خوابید گلدان را عکس بهار آمد...