دسته: شعر نو

۰

هویج

هویج را دوست دارم درون و برونش یکیست وقتی خیلی ها تو زرد ازآب در می آیند بجاست میوه فروش...

۰

بله به ابرها

چطور بنویسم از همدلی با طبیعت از حرمت «من» از احترام به تن و از آن دوست داشتن که ابداً...