دسته: شعر نو

0

شهر

●▬▬๑۩۩๑آصف مشیری๑۩۩๑▬▬●: سکوت میکنی شهر سر به دامان می گیرد بی که غروبِ جمعه باشد ! لب می گشایی آذین...

0

پرده ها

قبل از اينكه پرده ها را كنار بكشم ، يك دور دست را بغل ميكنم همراه دختراني كه موهايشان تا...