دسته: شعر کلاسیک

0

تصویر ناز

تصویر ناز مانده به دیوارمی هنوزیک نقطه در میانه‌ی پرگارمی هنوزدر بین ما وقوع فاصله جبر زمانه بودحس لطیف جمله‌ی...

0

دختر شیرازی

“دختر شیرازی“ نکردی دیگر از من یاد توای زیبای  شیرازی توای شیرین ترین احساس تو ای زیبا گُل حساس ترا...

0

خیال من

خیال من تا که خیال من ترا، در برخود نبیندت قهرکند زقلب من،مونس خود نبیندت تشنه دیدنت شود،مات نیامدنت شود...