دسته: شعر کلاسیک

۰

در خیال

به دریا دل زدنهایم سر آغازی دگر دارد. نگاهت در خیال من  هوای بال و پر  دارد سکوتم خیره بر...

۰

سال نوشد

با شادباش سال نو به شما همراهان گرامی 🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿 سال نو شد، دارم امیدی که باشد سال سبز رو نماید...

می شمارم من قدمهایت را ۰

می شمارم من قدمهایت را

سر از جایی در آوردم که چشمم خیس باران بود تمام دلخوشی هایم سرا پایش زمستان بود سکوت بعد باران...