دسته: انجمن آفاق

این انجمن زیر نظر شاعر گرانمایه آفاق شوهانی اداره میشود

۲

بوی برف

حروفی از تن ات بوی برف می داد بوی نقره‌ی آب از گلوی ناودان باران ! و این‌که نیامدن‌ات آمدن‌ات...