دسته: دسته‌بندی نشده

۰

ترانہ

فرشتہ ے زمینے فرشتہ ے زمینے توئے، تو بهترینے طلوع دوباره ی منے، مـهرآفـرینے مــردانـگـے بـا تـو گـرفـتـہ مـَعـنـا بہ...

۰

برمن حرام باد

دیـــگــر بــر مـــن حــــــرام بــــاد دوســــت داشــــتــن تـــــــو عــــشــــق مــمـــنوع زدم بـــــر قــــلـــبـــــــــــــ داغ دیــــده ام. قــاضـــے عـــقـــلـــم حـــکــــم داد...