نویسنده: رضوانه سخنگو

سه گانی(بغض) ۰

سه گانی(بغض)

Rezvane Sokhangoo: #سه_گانی بغض کردم تا خود تهران ؛ بی تو فهمیدم ؛ عشق یعنی: نم نم “باران “…! #رضوانه_سخنگو...

۰

میله

Rezvane Sokhangoo: #سه_گانی عشق یا که حیله است ؟ زندگی به کام هر پرنده ی قشنگ ؛ یک نگاه میله...