شعر:شعر باران (شاعر سکینه نژاد مجنی)

باران موسیقی ترنم احساس بوی خاک باران خورده روی دیوار گلی خضوع گلهای یاس گیسوانم خیس از شبنم سرد روی...