نویسنده: مسیح اسدی (پویا)

۰

ای اشک

۷۱ ای اشک خیال گریه ندارد دوچشم من ای اشک دوباره بر تن وجانم شرر نزن ای اشک میان خاطره...

۰

سحر خیز

اقای مسیحا: دعای چوپان شبی از گفته ی پیری سحر خیز شنیدم داستانی حکمت آمیز برای جمعی از مردم به...

۰

سال نوشد

با شادباش سال نو به شما همراهان گرامی 🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿 سال نو شد، دارم امیدی که باشد سال سبز رو نماید...