نویسنده: لیلا پورحسین

۰

مجموعه سه گانی

🌹لیلاپورحسین 🌹: #سه_گانی خورشید در آسمان این شهر، گویی که هزار سال مرده؛ من ماندم و عشق سالخورده #لیلا_پورحسین @leilapourhosein_3...

۱

پرستو

وقت پرواز، پرستو می‌گفت: عشق از دایره‌ی عقل جداست؛ مرگ، بازیچه‌ی مردان خداست. #لیلا_پورحسین