نویسنده: جلیل مباحی

حفاظت شده: جاده وحشت جدایی ۰

حفاظت شده: جاده وحشت جدایی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

۱

آفت سکوت

سایه ای از اِبهام در قالبِ یک شعور شعوری نابینا و کور بر تنِ عریان و سوخته سوخته از رنجِ...