چند شعر

◇ دل به دریا زده: برای داشتنت به دریا زدم دلی را که از آب واهمه داشت.! #چامک #سعید_فلاحی (زانا...