نویسنده: آصف مشیری

۰

شهر

●▬▬๑۩۩๑آصف مشیری๑۩۩๑▬▬●: سکوت میکنی شهر سر به دامان می گیرد بی که غروبِ جمعه باشد ! لب می گشایی آذین...

۰

ساحت

سلام، چشم سیاهت به قاب ادینه نشسته منتظر اتفاق ادینه ز کوی و برزن تان بوی عق می اید رسیده...