شعر:ماه هاشم

Ahmad naeimi omid: پُر شده از بوی عطرش خانه ی ام البنین می زند خنده فقط دُردانه ی ام البنین...