خویشتن

از خویشتن خویشم

سرشار زتشویشم

ای صاحب این علم

آرام بیا پیشم

از باببت این حسرت

عمریست می اندیشم

دیدار تو پیدا نیست

پیداست تویی پیشم

یاری حمید

Author: hamidyary

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.