شاعر زمان
به شاعران متعهد سرزمینم :

شـاعری در خمار یک گل ماند
تــا ابــد بــر مــزار بلبـــل مانـد

دسـته دسـته به بـاغ گل رویـیــد
او ولی در فــراق ســـنبل مانــد

شــد بهـاران و بـس خــزان آمد
باز در وصف زلف و کاکل ماند

دسـت در دسـت یـار تـا به ابــد
بـا ســر زلف در تعـــامل مانــد

بوسه ای داد و بوسه ای بگرفت
تا که جان داشت در تبادل مانـد

رفت در کنـج شـاعـرانه خویش
پیـش هر جمع در تفــاضل ماند

از گریبـان بـرون نکرد ســری
شـاعر ما در ایــن تساهل ماند

به خیـالش که ســیر دنیـــا کرد
سرخوشانه در این تجاهـل ماند

بهــره از مثنــوی قصـیـده نبُرد
همـه عمـــر در تغـــــزّل مانــد

بیـخبــر از تمــام قافـیــــــه ها
ســخت در واژه تغـــافـل مانــد

چشــم در چشـــم یـــار دارد او
چشــم بــر هـم نمی گـــذارد او
دسـت در دسـت یـار می میـرد
در خــزان بی بهــار می میـرد
قلــم از ســوز عشــق چرخنـده
شاعـر از عاشــقی است تابنـده
فـارغ از بـاغ و باغبــان دل او
هر کجـا دلبـری است منـزل او
درجهانی که فقـر و بیداد است
اوبه معشوق خویش دلشاد است
در زمانی که ظلـم معمول است
سرش امّا به زلف مشغول است
دلخوش از پیــله هـاست باور او
گرچه پروانگی است در سر او
بال در بال شـــاپــرک نــــزنــد
دل خـــود بــا دلی محــک نزند
ســــر خــود را بـه درد ننــدازد
که مبــــــادا ز درد بُگــــــــدازد
درسرش شوروشوق یک غزل است
غـزلی عاشــقانه در بغـــل است
از غـم روزگــار بیـخبـــــــر او
فـارغ از رنــج مــردمِ گـذر او
کی ز جـــور زمــانه می گــوید
او فـقــط عاشـــقانه می گــــوید
شــعـر بایــد ز ســینه برخیــزد
شـور، در جان و دل برانگیــزد
نالـه بایـــد ز عمـق جان باشـــد
اثـرش تــا به آســــمان بـاشــــد
بایـــد از درد عاشــقانه ســرود
شــعر پـر مغـز جاودانه سـرود
گفـتــه ها از نگـار بسـیار است
شعـر بوس و کنار بسـیار است
گاه هم شــاعر زمان بشــــویم
قاصـد بغـض دیگــران بشــویم
گیــرم از اسـب شـاعـری افتـاد
اصل خود از چه می دهد بر باد
***
شاعرانگیِ تان برقرار
و بلندای اندیشه تان برفراز
***
با ارادت : مریم محبوب – فروردین ۹۸

8 thoughts on “شاعر زمان

 1. سرکار خانم محجوب شما می توانید اشعارتان را هم در سایت منتشر کنید و هم به صورت فوری در کلوب . برای انتشار در کلوب کافیست شعرتان در مستطیلی که بالای ان وشته شده چه خبر درج کنید و بروز رسانی نمایید

 2. سرکار خانم محبوب، باعرض سلام میخواهیم که اعضای محترم به جای فعالیت در سایت در کلوب فعالیت کنند چون
  ۱- اشعار فورا در کلوب منتشر می شود
  ۲-امکان تغییر عکس در آن وجود دارد
  ۳- امکان حذف مطلب برای شما در هرزمان وجود دارد
  ۴- لایک هم وجود دارد
  ولی در سایت انتشار عکس اتومات نیست و مشکلات دارد
  شما هم لطف کنید از این به بعد اشعار خود را در کلوب منتشر نمایید
  شعر را در مستطیل دیگه چه خبر بنوبسید و منتشر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.