‍ نـفــریـن بـہ تـو و دوسـت داشتــنـت
بـہ عــشـق و مُحـبـّت ڪاشـتـنـت
دســـتـــو تــو حـَــنــا گـذاشـتـنـت
نـــفـــریـــن بـہ تــو نــفــریــن بـہ تــو

عــهــد و پــیــمــونــو شـڪسـتـے
پـــاے حـــرفــات نــنــشـسـتــے
گــفـتـے ڪـہ دیـــوونـہ هـسـتــے
نــفــریــن بـہ تــو نــفــریــن بــہ تــو

رفتے و اشڪ از دو دیده ڪہ رونہ ڪہ رونہ
قِصّہ ے تلخِ منو هیچ ڪس نمےدونہ نمےدونہ
دلِ بــیـــچـــاره ے مـن نـگـرونـہ نـگــرونـہ

نـفـریـن بـرتــو ڪہ تــنـهـام گــذاشــتــے
گـل عـشـق تـو ـے قـلـبـم چـــرا ڪاشـتـے؟
بـا مـن صـداقـت ڪہ نـداشـتـے ، نـداشـتـے
نــفــریــن بـہ تــو نــفــریــن بـہ تــو

نــداشـتے لـیـاقـت یـہ عـشـق پــــاڪــــ
دونـسـتـے دل بــرات شـــده هَــــلاڪـــــ
گــذاشـتـے چِــشــام بـِـشــن نـمـنـاڪــــ
نــفــریــن بـہ تــو نــفــریــن بـہ تــو

دیـگـہ بــایــد بـِـشـے تـــو فــرامــوشــم
جـات خـالـے نـیـسـت تـــو آغـــوشـــم
واسـہ آخـریـن بــار بـیـادت مـے نــوشـــم
نــفــریــن بـہ تــو نــفــریــن بـہ تــو

۹۲/۳/۵
خدیجہ عمرے زاده
غزلڪ

@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.