#سه‌گانی

من در کنارِ  یار،
او جای دیگر است؛
این دل چه خودسر است!

#فرهاد‌عطار‌حمیدی‌‌‌لنگرودی
@attarhamidilangroodi_3

مدیر

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.