صفیه قومنجانی:
صبح ِزیبا دمید و پنجره ها وا شد
آسمان روی دست و پای زمین جا شد

ماه در پیچ و تاب پرده ی شب گم شد
تا که خورشید پشت پنجره پیدا شد🌇

#صفیه_قومنجانے
#صبحتان_فرخنده🕊🌻

@nabzeghalam1✨✨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.