سه سروده

محمد مهدی اورسجی:
.
.
.

باران مثل خودش نبود

وقتی

زن همسایه مان غرق  می شد

#مهدی-اورسجی

خورشید پله می شد

وقتی

مادرم  با خدا صحبت می کرد

#مهدی-اورسجی

گوشواره هایش

صدای اذان می داد

و ناقوس

#مهدی-اورسجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.