صفیه قومنجانی:
هم اینکه پنجره باز است،زندگی جاریست
بهار و موسم ناز است، زندگی جاریست

هوای کوچه ی احساس از شما لبریز
بهانه ای به نیاز است، زندگی جاریست

خدا به پنجره هامان، پرنده بخشیده
پرنده ای به نمازاست،زندگی جاریست

تمام خلوت دنیا نثار چشمانت
هم اینکه یار بساز است،زندگی جاریست

خدای آینه ها راز و رمز میداند
هم اینکه در پی راز است ،زندگی جاریست

دوباره لحظه ی پرواز، آسمان آبیست
هم اینکه پنجره باز است،زندگی جاریست

#صفیه_قومنجانی
#زندگی_جاریست

۹۰/۱/۱۸
@nabzeghalam1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.