صفیه قومنجانی:
به خاطر تو زمین گِرد و گِردتر میــشد
و چتر ِخاطرَم از عشق با تو تَر میشد

مرور ِخاطره های گـــــــذشته را کردم
چه عاشقانه شب و روزمان سحر میشد

تمام پــــنجره ها را وجب نـــــمودم تا
نبودنت به قـــدِ شیشه مختصر میشد

هنوز خیـــــره به آغوش آن خــــیابانم
که خطِ فاصله اش بی تو آن قَدَر میشد

چه روزهای محالی کنــــار هم بودیم
چه گوشهای حسودی که داشت کر میشد

چقدر با تو شب و روزهای من خوب است
و کاش شهر از این سوژه باخبــــر میشد

از اینکه خانه پر از حجم دوست داشتن است
از اینکه نشئه گـــی عشق بیـــشتر میشد

#صفیه_قومنجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.