صفیه قومنجانی:
#سه_گانی:

جیک جیک گنجشکها سر صبح،
یعنی هر روز مزه ای دارد؛
زندگی طعم تازه ای دارد.

#صفیه_قومنجانی

2 thoughts on “جیک جیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.