دورهم باران و شب های بی شمار می داریم/
آسمان آبی. رودخانه نه ها/
برای عروسان نو گلخند
ای کودکان آب می داریم نان
من برای تو می دارم
زمین أواز می دارد
اسلحه ناز
زندانیان
بی کسان
گربه ها
پرندگان
دیوارها جز به باد جز به سرما نمی دارند
من مخفف تو می شوم
همه را حساب می دارند
و تو دستی از آدم ها برسرم
همگی نور
مردمان دنیا پیش هم زمان های زیاد می داریم
زیر اقیانوس آرام
زور را در اسناد می داریم
من مخفف تو
و زیر کوه های بلند
تاریخ را بسته فقط در ذهن می داریم
خورشیدوماه
عقربه ها روی هم عشق می دارند
ستاره
انار می داریم
و ساختمانی جز ساز جز آواز
پیش هم باهم زنده ایم مثل روز
و شب را پاس می داریم.
(#ثریا_کهریزی/امید, ۱۳۹۷

1 thought on “امید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.