💦

” سیل ”

از صافیِ جنگل رد نشد،
آبی که گل آلود بود.

پایین دست
نان در آب
و آب بر گلوی زمین،
کلوخ شد

باران آهسته تر ببار
شاید این خاک‌ ِ لگدکوب شده یِ پاهای حماقت
از گلویِ زمین
رود شود.

#حسین_محمدیان

#گلستانم، #گلستانم_آرزوست
#شعر_درد #سیل #همدردی #شعر‌سپید #شیراز #ایران

۹۸/۰۱/۰۴
@vagoyehayetanhayiman
@hoseinmohammadiyan_3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.