گاهی وقتها

barana:
گاهی وقت ها…
دلم برای خودم تنگ می شود
خودم که می گویم…
جاری می شوم
در اندیشه ی تو…
تویی که چون قطره ای محال
کمیاب هستی..!
وهرگز نمی دانی من
چشم در راهت نشسته ام
روبه روی کوچه ی بهار
وگیسوانم راآذین بسته ام
تابا ضربان قدم هایت
چون بادام بشکفند
حتی درختان پیر این حوالی
وپروانه ها لانه کنند
در قلب پونه های وحشی
وچون چمن سبز شود
دامن حریر احساس
تو در ذرات هوا تکثیر شوی
چون غزاله ای
شود عروس نگاهت
نارنجستان دلم
که پیش گام تر از
سرخس بروید
واین گونه ماه عشیره اش را
عطرآگین کند…
با بوی توکه منشأ بهاری…!
بارانا زحمتکش
۱۳۹۸/۱/۶

مدیر

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.