امید یعنی

احسان حق شناس:
امید یعنی
وقتی به صبح اخموی من
نگاه میکنی
سپیده های لبخند
از چاک لبهای خشکیده ام
به آسمان رویت
چشمک بزند

#احسان_حق_شناس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.