فرشتہ ے زمینے

فرشتہ ے زمینے توئے، تو بهترینے
طلوع دوباره ی منے، مـهرآفـرینے
مــردانـگـے بـا تـو گـرفـتـہ مـَعـنـا
بہ درگاه حق گویم حـمـد و سَــنــا
مـے سـتایـمـت خـداے رو زمـیـنـم
بـنـده ے خـوبـے، هسـتـے بهترینم
سـایـہ ات مسـتدام روے سرم پـدرم
بـدون بـے تــو هـر لـحـظـہ در بـدرم
بـاتـو از عـشـق و زنـدگـے لـبـریـزم
بــے تــو بـا مـنِ مـن در ســتــیــزم
هـمـیـشـہ بہ نـامـت قسم مے خورم
تـنـها مـردے ڪہ از عـشـقـت پُــرم

۹۶/۱/۲۲
خـدیجہ عـمـرے زاده
غزلڪ

“با عشق تقدیم پدرعزیزتراز جانم”
@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.