عشق هیچ منطق و زبانے

حالیش نیست

جز زبان دل …

۲۵/آذر/۹۷
خدیجہ عمرےزاده
غزلڪ
@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.