ناشناس 3:
خورشید
مستانه می تابید
پدرم
سخت باروت نم می داد
شاید
امسال کشت ما
جنگ باشد

#مهدی اورسجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.