می برد از یاد

                                            حرف های  ناتمامم  باد

                                     لحظه هایم رنگ می بازند در پاییز

                                         روی دستت می زنم فریاد

                                                با توام ای باد

1 thought on “زلال (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.