درد دارد،به کسی بگویی عاشقت هستم
و او در فکر فرو رود
و تو منتظر جواب بمانی
سخت است،
زمانی که به پای او اشک بریزی،
و او عطش کینه و غرورش را،
از اشک هایت سیراب کند
و از همه سخت تر
زمانی است که بفهمی
عشق تمام وجودت را تسخیر کرده
و نمی توانی بر قلب و احساست
تسلط پیدا کنی
و به عذاب دادن خودت ادامه دهی

جلیل میاحی

1 thought on “درد عاشقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.