رز:
#چه_میخواهد؟

چاپ شده در کتاب پایه خنده
@@@

مگر آدم از این دنیا بجز مونس چه می خواهد؟
مگر جز یک رفیق همدل و‌ خالص چه می خواهد؟

مگر آدم بغیر از یک رفیق پایه و طناز
شبیه من! در آن وقتی که شد دپرس چه می خواهد؟

اگر چه کالم و ناقص، خودت اما قضاوت کن
مگر کامل شدن جز آدمی ناقص چه می خواهد؟

بیا و شهرت خود را به این سیبیل! ، تضمین کن
دلت جز رفتن اسم تو در گینس چه می خواهد؟

مگر یک ازدواج ساده و خیلی تمیز و شیک
بجز یک محضر و یک عاقد و‌ مجلس چه می خواهد؟

بیا این حلقه و این هم جناب “شیخ ابراهیم” (۱)
عروسی غیر قند و یک گل نرگس چه می خواهد ؟

مگر بابای تو وقتی ننت را خواست چیزی داشت
بگو از جان من با غرغر و فس فس چه می خواهد؟

نمی دانم گمانم حضرت حافظ چنین گفته:
الا ایها الساقی! ببین مُخ less چه می خواهد؟

من و تو عشق مان ایرانی الاصل و اهورایی ست
به ما چه نیچه و گادامر و طالس چه می خواهد

دل این شاعر کم طاقت و سرگشته را نشکن
مگر آدم در این دنیا بجز مونس چه می خواهد؟
***
1_شیخ ابراهیم رضایی عزیز از محضر داران بنام منطقه

#رضا_زارعی
@reza_zarei_tanz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.