شهری که در آن شکایت از موش شود
درد و غم شاکیان فراموش شود

باید صد و ده گربۀ غدّاره به دست
زیر پل هر کوچه کفن پوش شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.