ما رفاقت با دل و جان می کنیم
آنچه گوید دل به ما آن می کنیم
جان فدای دوست یکرنگ می کنیم
همزبانی با دل تنگ می کنیم
کینه از یاری نداریم ما بدل
نزد آنانیم بسی خوار خجل
شادی آنان دوای درد ماست
درد آنان هم خدایی درد ماست
علاءالدین احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.