گر کنی ظاهر و باطن را یکی
بی گمان در جمع یارانت تکی
ظاهر آراسته و ذات خراب
هر فهیمی را دهد رنج و عذاب
این دو رنگی تیشه بر جان می زند
تیشه بر وجدان انسان می زند
آنکه بر این کار ننگین کرده خو
روزگار خود دست او را کرده رو
جوهر مردی فقط یکرنگی است
حاصلش دوری ز قلب سنگی است
فرد یکرنگ بی گمان اهل وفاست
با مرام و با صفا و بی ریاست
علاءالدین احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.