خدا را شکر بیکاری دروغ است
شیوع مرگ و بیماری دروغ است
همه شادیم و در دلها غمی نیست
غم قسط و گرفتاری دروغ است
آقا کی گفته ما معتاد داریم؟!؟
کراک و شیشه و ماری(جوانا) دروغ است
مقامی گفته از امنیت شهر:
یقینا کودک آزاری دروغ است
هوا خوب و تنفس هست راحت
غبار و دود و دم ،آری دروغ است
ببین بکر است رود و کوه و جنگل
پس اخبار زمین خواری دروغ است
نبوده اختلاس و رانت هرگز
اگر هم بوده آثاری! دروغ است
فضای صنعت و تولید خوب است
رکود صنعتی باری دروغ است
.
.
.
نکن باور که هر چیزی شنیدی
همه از پایه آماری دروغ است!

#ملیحه_خوشحال

1 thought on “دروغ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.