Fariba hamzei:
وقتی درنگ را
ازهمین سطر ها اغاز کنی
به کیفیت کبودی از کلمات
در دندان می رسی
اشفتگی این دهان
کبودیم را به بوم می رساند

رسیدن در ازدحامی از شروط رنگ

در پیوستگی سطورش خشمی است

که کدورت رنگهار ا
به فصلی سرد می کشاند
تحقیرزمستان
در دستهایم
جوانه می زند
اجازه از بعثت کدام انگشت بلندمی شود
وقتی در جبر دستهایت
چند احتمال مرده در رنگ داری
درنگ داری
در توبیخ منطق جویدنت
کدورتی است در ناخن
به سفارش رنگ ها
درلاکی فرو رفته ام که مپرس
مپرس از سوزکلمات مهاجرم
دستی که از اسارت دندان بلند می شود
انقلابی در استین دارد

فریبا حمزه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.